Lær os nærmere at kende

Vores kompetencer

Læs om vores andre fagområder og arbejdsfelter.

Medarbejdere

Find kontaktdata på medarbejdere i DISCUS.

Hvad sker netop nu

Følg med i aktuelle opgaver og begivenheder i DISCUS og se hvad vi tilbyder i foråret 2015.

Viden  

Find publikationer, web/film og oplæg.

Samarbejdet med DISCUS

Vores mål er at skabe løsninger på tidens udfordringer indenfor beskæftigelse og uddannelse.

 

Kortlægning, evaluering og analyse

DISCUS anvender en bred vifte af metoder og redskaber til at arbejde med konkrete kort-lægninger, analyser og evalueringer. Både som faste koncepter, og som fleksible designmuligheder bestemt af de problemstillinger og det vidensbehov, der ligger bag en given opgave.
Kunden inddrages altid i udarbejdelsen af design, dels for at sikre at undersøgelsen kan realiseres, og dels for at sikre anvendeligheden.

Vi udfører både selvstændige analyse- og evalueringsopgaver og opgaver integreret i større initiativer. Mange af vores analyser og evalueringer munder ud i anbefalinger, som direkte kan indskrives i handleplaner for bestemte indsatser, eller målrette nye initiativer.

DISCUS tilbyder bl.a.

  • kortlægninger af indsatser, tilbud og samspillet mellem disse
  • brugerundersøgelser – kvantitative såvel som kvalitative
  • arbejdsmarkedsanalyser
  • resultatanalyser
  • surveys
  • benchmarking


Eksempler på opgaver:

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk