Vores kompetencer

Kortlægning, evaluering og analyse

Analyser og evaluering skal give viden og læring - og kunne bruges fremadrettet.

Sparring og inspiration

Vi har indgående kendskab til beskæftigelses- og uddannelsesindsatser - og tværgående samarbejde.

Procesdesign, strategi og handleplan

Vi skaber rammer for processer, der både er fleksible og sikrer fremdrift og resultater.

Projekter og udviklingsopgaver

Vores afsæt er indgående kendskab til kommunernes vilkår, og hvad der skal til for at projekter virker.

Kompetenceudvikling

Vi udvikler og afholder workshops, kursusdage, seminarer og længere læringsforløb.

Implementering i praksis

Implementering i praksis kræver ofte tilpasning til den lokale kontekst.

 

Kort om DISCUS

DISCUS A/S er et rådgivningsfirma stiftet i 1998.

Vi løser opgaver for jobcentre, kommuner, styrelser, ministerier – og for virksomhedsnetværk, faglige organisationer og foreninger.

Vores speciale er beskæftigelsessektoren - suppleret med omfattende erfaring med socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet.

Vi har dybtgående indsigt i:
• vilkår og rammer
• politik og strategier – centralt og lokalt
• organisation og ledelse – centralt og lokalt
• den konkrete indsats - udviklingsprocesser og implementering
• medarbejderkompetencer og kvalificering
• brugernes oplevelse og muligheder for indflydelse
• samarbejdet med virksomhederne – muligheder og udfordringer.

Alle konsulenter i DISCUS har lang erfaring fra beskæftigelsesområdet og mere end 10 års erfaring med konsulentrollen. Vores kompetencer ligger indenfor 6 områder:

  • Kortlægning, evaluering og analyse
  • Sparring og Inspiration
  • Strategi og handleplan
  • Projekter og udviklingsopgaver
  • Kompetenceudvikling
  • Implementering i praksis

Er du interesseret i en snak om, hvad vi eventuelt kan hjælpe med? Kontakt os gerne.

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk