Profil

Aktuelle opgaver

 

Vil du vide mere

Samarbejdet med DISCUS

Vi er ambitiøse på egne og vores kunders vegne, når der skal findes løsninger på aktuelle udfordringer. Se, hvad du kan forvente i samarbejdet med os.

Vores værdier

Vi vil skabe bevægelse, så flest muligt inkluderes på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Organisering

En fleksibel organisering sikrer en kort reaktionstid på henvendelser og en høj kvalitet i opgaveløsningen.

 

Kort om DISCUS

DISCUS A/S er et rådgivningsfirma stiftet i 1998.

Vi løser opgaver for jobcentre, kommuner, styrelser, ministerier – og for virksomhedsnet-værk, faglige organisationer og foreninger.

Vores speciale er beskæftigelsessektoren - suppleret med omfattende erfaring med socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet.

Vi har dybtgående indsigt i:

• vilkår og rammer
• politik og strategier – centralt og lokalt
• organisation og ledelse – centralt og lokalt
• den konkrete indsats - udviklingsprocesser og implementering
• medarbejderkompetencer og kvalificering
• brugernes oplevelse og muligheder for indflydelse
• samarbejdet med virksomhederne – muligheder og udfordringer.

Alle konsulenter i DISCUS har lang erfaring fra beskæftigelsesområdet og mindst 10 års erfaring med konsulentrollen.

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk