Kvalitetssikring

Aktuelle opgaver

 

Lær os nærmere at kende

DISCUS indefra

Læs mere om DISCUS

Vores kompetencer

Få et indblik i, hvad vi kan, og hvorfor vi kalder os en innovativ rådgivningsvirksomhed.

Medarbejdere

Vi er specialister i beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold. Se vores team her.

Opgaver

Måske er dét, vi hjælper andre kunder med, også interessant for jer. Se eksempler på opgaver vi aktuelt løser.

Hvad sker netop nu

Vi har udviklet kurser og rådgivning målrettet jobcentre og kommuners aktuelle behov. Se vores tilbud i foråret 2015.

 

Samarbejdet med DISCUS

For os er det helt afgørende at levere kvalitet fra første dag. Kommunikation er et vigtigt element i opbygningen og fastholdelsen af et godt samarbejde. Her kan du læse om vores samarbejdsform, og hvad du kan forvente dig af os.

6 elementer sikrer høj kvalitet og tilfredshed

Vores samarbejdsmodel bygger på 6 grundelementer, der har vist sig effektive til at sikre høj kvalitet og tilfredshed med  opgaveløsningen hos vores kunder:

 Forberedelse og forventningsafstemning
• Kunder er samarbejdspartnere
• Erfarne og specialiserede konsulenter sikrer kvalitet
• Faglig og metodisk kompetence
• Procesforståelse
• Fokus på kontekst og anvendelighed

Forberedelse og forventningsafstemning

Forventningsafstemning sker gennem detaljeret beskrivelse af opgaven og klare aftaler om rollefordeling mellem DISCUS, kunden og evt. andre samarbejdspartnere.

Introduktionsmøde

Enhver opgave starter med et møde, der har til formål at vi lærer hinanden at kende, får afstemt forventninger, omkostninger og aftaler organisering af samarbejdet, herunder deadlines. Der vil altid være en ansvarlig partner, der sikrer at opgaven løses fuldt tilfredsstillende for dig.

Kunden som samarbejdspartner

DISCUS opfatter først og fremmest kunder som samarbejdspartnere. Indlevelse i kundernes situation er et af de væsentligste varemærker for DISCUS. Omsat til praksis betyder det, at der altid planlægges med et tæt samarbejde og størst mulig åbenhed mellem os undervejs i processen. Det tætte samarbejde sikrer indgående kendskab til forventningerne og til eventuelle ønsker til justeringer undervejs, så opgaveløsningen konstant bevæger sig frem mod et resultat, der matcher kundens ønsker og behov.

erfarne og specialiserede konsulenter sikrer kvalitet

Alle opgaver løses af erfarne og fagligt opdaterede medarbejdere med relevante kompetencer. Alle opgaver løses med ledelsessparring. En stærkt formel og uformel videndeling sikrer, at vores samlede rådgivningskompetencer kvalificerer og inspirerer opgaveløsningen.

Faglig og metodisk kompetence

Den helt overordnede evne til at skabe værdi og brugbare resultater for vores kunder ligger i, at det er erfarne og fagligt opdaterede medarbejdere med de relevante kompetencer, der løser opgaverne. Desuden sker det ved, at DISCUS er specialiseret inden for beskæftigelse og uddannelse; at der er et stærkt formelt og uformelt vidensflow i virksomheden. Samt gennem efteruddannelse og deltagelse i den generelle, faglige udvikling på de relevante områder.

Procesforståelse

Internt kender vi ”sagsgangen” i de forskellige opgaver, vi løser. Hvad angår kunder og samarbejdspartnere kender vi til den kontekst, de befinder sig i, hvad enten vi ser på lokalt, regionalt eller nationalt niveau; praktiker-, ledelses- eller politisk niveau.

Fokus på kontekst og anvendelighed

DISCUS forstår opgaver i en sammenhæng, så resultaterne kan sættes i relation til, hvad der i øvrigt sker på et område. Det gælder, uanset om der er tale om undersøgelser, kompetenceudvikling, projekter, formidling eller andet. Det øger resultaternes anvendelighed.

   
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk