Profil

Anne-Birte Kylling er direktør og partner i DISCUS, som hun etablerede i januar 1998 sammen med Hans Bach.

Hun arbejder med de menneskelige ressourcer på arbejdsmarkedet og specielt med vilkårene for at opnå og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

Anne-Birte Kylling fokuserer med et stærkt engagement i den enkeltes muligheder på det komplekse samspil mellem en række aktører, der skal til, for at arbejdsmarkedet bliver en vækstmulighed og ikke en trussel og arena for nederlag og marginalisering for den enkelte.

Indsatsen er rettet mod tre niveauer:

• mod de rammer, der sættes centralt i ministerier og centrale organisationer for forebyggelse, fastholdelse og integration på arbejdsmarkedet
• mod de lokale aktører og samarbejdsmuligheder og
• mod den enkelte virksomheds interne, sociale praksis.

Anne-Birte Kylling har haft ledelsesansvar for en stribe udviklings- og implementeringsprojekter nationalt, regionalt og lokalt for myndigheder, virksomheder, netværk og fagforbund, samt for undersøgelses- og evalueringsopgaver.

Hun har forestået en lang række kommunikative opgaver i form af bogudgivelser, pjecer, magasiner og elektroniske udgivelser på området.

Temaer: Netværksopbygning, partnerskaber, personalepolitik og praksis, værdibaseret ledelse, sygefravær og arbejdsfastholdelse, job på særlige vilkår, psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel, kompetenceudvikling for kortuddannede, nye roller for ledere og tillidsrepræsentanter.

 

Kontakt

Anne-Birte Kylling
 
 

Anne-Birte Kylling

Direktør, partner

Mobil: 20 43 39 09
Mail: ab@discus.dk

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk