Profil

Iben Grønbæk er projektchef og partner i DISCUS.

Iben er ansvarlig for rådgivnings- og udviklingsopgaver i forbindelse med større undersøgelser, forsøgsprogrammer og udviklingsprojekter indenfor beskæftigelsesområdet – både landsdækkende, regionalt og lokalt. Oftest med jobcentrene som omdrejningspunkt, men hun samarbejder med alle niveauer af beskæftigelsessystemet, herunder virksomheder, jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner samt styrelser og ministerier.

Iben Grønbæk har omfattende erfaring i at gennemføre landsdækkende projekter indenfor fastsatte tids- og økonomirammer. Hun arbejder tit med at indsamle store mængder kvalitative og kvantitative data, bearbejder dem analytisk og omsætte dem i nye metoder og redskaber, som kan kvalificere jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Hun har stor erfaring i at planlægge og facilitere konferencer, seminarer, workshops og udviklingsprocesser har altid fokus på at sikre deltagernes udbytte.

Fagområder

• Udvikling
• Kvantitative og kvalitative undersøgelser
• Facilitering af processer, kurser, workshops mm.
• Virksomhedscentre
• Ressourceforløb

Uddannelse

Cand. Mag i Æstetik & Kultur samt Musik fra Aarhus Universitet, 1992
Enkeltfag på kandidatuddannelsen i Vidensdeling og organisatorisk læring, Aarhus Universitet, 2010

 

Kontakt

 
 

Iben Krarup Grønbæk

Chefkonsulent, partner

Mobil: 22 52 45 92
Mail: ikg@discus.dk
Mød Iben på LinkedIn

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk