Profil

Astrid Høgh Majdi beskæftiger sig især med kompetenceudvikling i kommuner. Hendes spidskompetencer er undervisning, kurser, supervision og sparring til praktikere i jobcentre om den borgernære kontakt, empowerment og dét at få et jobrettet samarbejde med borgeren.

Astrid har mange års erfaring fra både uddannelses- og beskæftigelsesområdet med både praktiker og konsulentrollen. Hun har arbejdet som projektleder, sagsbehandler og mentor i kommuner og som konsulent i Beskæftigelsesregion  Hovedstaden/Sjælland. 

Fra 2012 - 2014 har Astrid været fastansat som konsulent hos DISCUS og siden 2014 har hun været tilknyttet konsulent i DISCUS, særligt i forbindelse med kursusafholdelse, supervision og sparring til jobcentre.

 

Fagområder

  • Kompetenceudvikling i jobcentre
  • Empowerment
  • Understøttelse af beskæftigelsessporet i indsatsen for borgeren
  • Kurser og undervisning
  • Sparring og supervision til praktikere med borgernær kontakt


 

Kontakt

 
 

Astrid Høgh Maidi

Tilknyttet konsulent
DISCUS A/S • Skolebakken 7, st. th. • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk