Profil

Estrid Ibsgaard er juniorkonsulent i DISCUS.

 

Estrid beskæftiger sig med analyse, undersøgelsesdesign samt kvalitative metoder som interviews, fokusgrupper og observationsstudier.

Hun har erfaring med evalueringer på det sociale område, fra arbejdet som studentermedhjælper hos SFI. Herunder indsigt i implementering og måling af evidensbaseret indsatser.

Fra sociologistudiet har hun en solid uddannelse i kvalitative og kvantitative metoder, evalueringsteori og udvikling af undersøgelsesdesign.

 

Fagområder:

    • Kvalitativ dataindsamling og analyse
    • Evaluering

Uddannelse:

    • Cand.scient.soc, Københavns Universitet, 2015
 

Kontakt

 
 

Estrid Ibsgaard

Juniorkonsulent
Tlf.: 70202229
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk