Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Okt. 2014. Undersøgelse af kommunernes brúg af fleksjob på få timer03-11-2014

STAR har i samarbejde beskæftigelsesregionerne og med KL igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af fleksjob på få timer. Der er fokus på fleksjob under 10 timer, primært på de offentlige fleksjob men også på de private. DISCUS og COWI står for den praktiske gennemførsel af undersøgelsen, der forventes færdig ved årets udgang.  
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk