Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Jan. 2015: Ny webside om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade - i Horsens23-01-2015

Afdelingen for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune har i forbindelse med projektet Genstart - Styrkelse af civilsamfundsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade – bedt DISCUS varetage projektledelsen. Med afsæt i en behovsafklaring blandt borgere og en kortlægning af eksisterende tilbud, har DISCUS i efteråret 2014 arbejdet med bl.a. at understøtte et socialt netværk for unge ramte samt undersøge mulighederne for at etablere et tilbud til børn af forældre med erhvervet hjerneskade og for at styrke det sociale netværk blandt borgere med erhvervet hjerneskade.

DISCUS har desuden været koordinator på udarbejdelsen af en webside, der præsenterer informationer og aktiviter for ramte borgere og deres pårørende i Horsens kommune.

Link til webside
http://horsens.dk/genstart
 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk