Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Marts 2015: Udvikling af tilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere - i Helsingør16-03-2015

Jobcenter Helsingør ønsker at udvikle deres tilbud til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcentret har bedt DISCUS stå for en proces, hvor DISCUS

  • giver inspiration og viden til jobcentret om konkrete tilbud til målgruppen i andre jobcentre
  • tilrettelægger processen, så jobcentermedarbejderne, der arbejder med målgrup-pen, inddrages i kvalificering af tilbuddene.

DISCUS tilrettelægger og faciliterer 2 workshop for jobkonsulenter, virksomhedskonsulen-ter og mentorer, som arbejder med målgruppen. Målet er at indsamle ideer blandt medarbejderne til tilbud til målgruppen og udarbejde en skabelon til kortlægning af eksisterende tilbud.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk