Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Nov. 2014: Læringsevaluering af ”Helhedsorienterede indsatser for udsatte familier” i Randers15-11-2014

Jobcenter Randers har bedt DISCUS gennemføre en kvalitativ læringsevaluering som supplement til den kvantitative evaluering af projektet. Læringsevalueringen skal sikre at projektindsatsen kan tilrettes og den opnåede viden og erfaring implementeres og forankres i organisationen allerede undervejs i projektet, der løber frem til 2016.

DISCUS står for

  • indsamling af kvalitative data fra 6 familier og fra aktører
  • udarbejdelse af interne arbejdspapirer og kortfattede notater som afsæt for
  • facilitering af workshops for projektmedarbejdere med henblik på at udfolde projektets visioner, finde forbedringspotentialet og videreføre erfaringer fra projektet.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk