Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Marts 2015: Kursus for jobcentermedarbejdere i job og CV til udsatte ledige - i Halsnæs13-03-2015

Halsnæs Kommune har bedt DISCUS stå for 2 kursusdage for jobcentermedarbejdere ifm. projekt ”Job og CV til udsatte ledige”, som skal give udsatte ledige mulighed for arbejdserfaring via CV og job af kortere varighed eller færre timer. Kurset for jobcentermedarbejderne har til formål at gøre sagsbehandlerne endnu bedre til at tale med aktivitetsparate borgere ud fra en ressourcevinkel med skarpt jobfokus.

DISCUS står for afholdelse af begge kursusdage med oplæg om bl.a. jobnet.dk og samtalen med borgeren om ressourcer ud fra en empowerment tilgang. Mellem de to kursusdage interviewer DISCUS 6-8 borgere om, hvordan de oplever samtalerne og det at lave deres CV i Jobnet. Interviewet bruges som input til den anden kursusdag for jobcentermedarbejderne.

 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk