Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Okt. 2014: Konsulenthjælp til politikudvikling10-10-2014

Frederiksberg Kommune vedtager i starten af 2015 en ny politik for integration, inklusion af udsatte og handicapområdet. Forud har der været en proces med evaluering af de eksisterende politikker og en bred indsamling af viden og interessenters ønsker til den nye politik.

Et væsentligt element i politikudviklingen har været udvikling af cases, der giver politikere og andre billeder af hvem borgerne er – målgrupperne for politikkerne – og de fremtidsbilleder man ønsker at arbejde efter.
Et borgermøde og efterfølgende en konference med kommunens hovedinteressenter har også givet input til politikken.

DISCUS har hjulpet med:
1) Konceptudvikling og gennemførelse af workshops/fokusgruppeinterviews med interessenter på Frederiksberg hvor der er indhentet input til politikudviklingen
2) Caseworkshops med  medarbejdere i Frederiksberg Kommune og udarbejdelse af cases/personas på politikkens tre områder til brug for politikudvikling og formidling af den færdige politik
3) Konceptudvikling, program, gennemførelse og opsamling på borgermøde og konference.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk