Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Feb. 2015: ’Seniorpakker’ og ’Sporskifte’ – artikler til inspiration for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse16-02-2015

I to år har virksomheder kunnet søge Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om en ’Seniorpakke’, som skal forbedre seniormedarbejdernes muligheder for at blive længere på arbejdspladsen.  DISCUS har interviewet 3 virksomheder om deres erfaringer med ’Seniorpakken’.

Bl.a. slagtermester Stefan Jensen, der anbefaler pakken som et arbejdsredskab til arbejdsgivere, som ikke rigtig tør spørge deres seniormedarbejdere, om de vil blive i jobbet. For hvordan vil spørgsmålet blive opfattet? Læs hele interviewet her:

Seniorprakken er en gave 

DISCUS har desuden interviewet Katja på 26 år, som brænder for sit fag som maler, men fik en knæskade, der var ved at sætte en stopper for jobbet som maler. 40 dages efteruddannelse med støtte fra Fondens nye tilbud ’Sporskifte’, hjalp hende til at blive i malerfaget. Læs hele interviewet her:

Sporskifte åbner nye muligheder

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk