Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

August 2015: Handlingsplan for beskæftigelsesrettet del af integrationspolitikken28-08-2015

DISCUS faciliterer udvikling af en handlingsplan for den beskæftigelsesrettede del af integrationspolitikken i Esbjerg Kommune.

Handlingsplanen opfatter ca. 800 kvoteflygtninge og familiesammenførte, som forventes løbende at ankomme til Esbjerg Kommune i 2015 og 2016. Handlingsplanen skal bidrage til at sikre struktur og kvalitet i jobcentrets interne samarbejde og i samarbejdet med sprogskole, virksomheder og civilsamfund om den beskæftigelsesrettede indsats for målgruppen. DISCUS’ opgaver er:

  • At forberede og facilitere en temadag for repræsentanter for jobcentrets ledelse og medarbejdere samt sprogskolen. Formålet er at drøfte indholdet i en handlingsplan, herunder opstille resultat- og indsatsmål samt drøfte samarbejdet med virksomheder og frivillige organisationer omkring målgruppen.
  • På baggrund af temadagen at udforme et skriftligt udkast til jobcentrets handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen for kvoteflygtninge og familiesammenførte i 2015-2016. Handlingsplanen godkendes af jobcentret.
  • At forberede og facilitere en opfølgningsdag for de primære interne og eksterne samarbejdspartnere efter 5 mdrs. implementering af handlingsplanen.

Jobcenter Esbjerg har indledningsvist fået mulighed for at gå i dialog med lokale virksomheder om, hvordan erhvervslivet i Esbjerg kan være med til at hjælpe med en god integration af målgruppen. Det sker på et møde i et lokalt virksomhedsnetværk med 120 lokale virksomheder. Det overvejes desuden at nedsætte en følgegruppe af lokale virksomheder, som løbende kan give respons på handlingsplanens implementering i det daglige samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.

Kontakt gerne projektchef Iben Krarup Grønbæk (ikg@discus.dk / 22 52 45 92) hvis I overvejer eller er i gang med at skabe overblik og sammenhæng i jeres beskæftigelsesindsats for nye kvoteflygtninge og familiesammenførte, for en uformel snak om jeres behov og ønsker, og hvad vi kan tilbyde i et evt. samarbejde.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk