Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Januar 2016: Hvordan kan kommunerne understøtte integrationen af selvforsørgende nydanskere?26-01-2016

DISCUS evaluerer i samarbejde med COWI og Alexandra Instituttet 20 projekter, der udvikler en opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats overfor selvforsørgende nydanskere. Målet er at opnå ny viden om målgruppen og hvordan kommunerne kan nå målgruppen gennem en opsøgende indsats, samt hvordan integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund bedst understøttes. Evalueringen gennemføres for SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).

 

DISCUS evaluerer 20 projekters opsøgende og beskæftigelsesrettede indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere og selvforsørgende nydanskere. 8 projekter er gennemført, 7 projekter er igangværende og 5 projekter starter i 2016 og løber frem til 2018.
DISCUS leder evalueringen, der skal skabe ny viden om:

  • Målgruppen af selvforsørgende nydanskere
  • Virkningsfulde metoder i det opsøgende arbejde
  • Virkningsfulde metoder til at bringe borgere i målgruppen ind på arbejdsmarkedet og til at fremme generel integration
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk