Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2016: Bedre IT kan understøtte god virksomhedsservice04-02-2016

 

DISCUS har gennemført en kortlægning af hvad, der fungerer godt, og hvor der aktuelt er udfordringer for jobcentrene i udviklingen af virksomhedsservice - og hvor bedre it-understøttelse kan gøre en positiv forskel. Kortlægningen er lavet i samarbejde med Alexandra Instituttet og COWI for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Udviklingsområder i virksomhedsservice


DISCUS oprettede feltstudier i  jobcentre,  a-kasser og virksomheder hvor vi har fulgt medarbejdere og ledere, observeret og interviewet dem om virksomhedsservice i praksis, og tre efterfølgende workshops, har afdækket 5 udviklingsområder i virksomhedsservice.


Den interne samarbejdskæde i jobcentret skal fungere, dvs.:

  1. Virksomhedskontakt
  2. Borger/medlemskontakt
  3. Udsøgning og match

For at den interne samarbejdskæde i jobcentret kan fungere, kræver det:

  • Effektiv videndeling

Det afgørende for at løfte virksomhedsservice er:

  • Tværgående samarbejde

På alle områder kunne de deltagende jobcentre løfte virksomhedsservice, og it-understøttelsen kunne forbedres.
Læs rapporten her

 

Hvad kan vi hjælpe med?


Med afsæt i kortlægningen hjælper DISCUS aktuelt 6 jobcentre med at udvikle deres virksomhedsservice.
Kontakt os hvis I gerne vil høre mere om, hvad vi kan hjælpe jer med, fx:

  • Et ledelsesseminar med inspirationsoplæg og debat om jobcentrets virksomhedsservice – identifikation af mulige udviklingsområder.
  • Mini-kortlægning af jobcentrets brug af it i virksomhedsservice – med anbefalinger til optimeret it-brug.

Se kontaktinformationer på chefkonsulent Karna Kühnell Gautier her


 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk