Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2016: High:Five Evaluering 2015 - Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge16-02-2016

 

DISCUS har udarbejdet den årlige evaluering af High:fives indsats i 2015.

 

High:five har i hele 2015 haft en strategi om at matche de unge direkte til ordinær ansættelse uden brug af virksomhedspraktik. Der er overvejende positive erfaringer med denne strategi, da de fleste virksomheder er positive, når de får forklaret, hvad det er for en arbejdskraft, de kan få fra High:five: unge jobparate, som er parat til at lægge kriminaliteten bag sig. Og får forklaret, at High:five har afklaret de unge grundigt forud for et jobmatch. Resultaterne for 2015 vidner også om at strategien er lykkes (se nederst).

 

Se eksempler på, hvad virksomhederne og de unge mener, i evalueringsrapporten for 2015: High:Five evaluering 2015

 

High:five har et mål om at øge antallet af offentlig-private partnerskaber med fængsler og virksomheder om erhvervsmæssig opkvalificering af indsatte i fængslerne og job efter afsoning. I 2015 har High:five samarbejdet med virksomhederne FA Stillads, Meyers og TESI. Fremover ønsker man at oprette flere partnerskaber. I slutningen af 2015 etablerede High:five og Kriminalforsorgen et samarbejde med Dansk Byggeri og 3F. Intentionen er at få byggefirmaer med i nye partnerskaber, da mange af de unge afsonere ønsker at få job i byggebranchen.

 

Få et overblik over evalueringen af High:five 2015 i dette korte summary: Summary evaluering 2015

 

Status for 2015

I 2015 er 388 unge visiteret til High:five. 193 af de 388 unge er i 2015 blevet matchet til job eller uddannelse:

  • til 125 unge er der etableret jobmatch
  • til 68 unge er der etableret uddannelsesmatch

Hvad er særligt lykkedes i 2015:

  • Der er fortsat en stigning i match til ordinær ansættelse. 101 unge er i 2015 matchet direkte til ordinære ansættelser. Til sammenligning var antallet 73 unge i 2014. Stigningen har vendt udviklingen fra de senere år, hvor hovedparten af de unge startede i virksomhedspraktik.
  • Match til elev-/lærepladser i virksomheder er steget lidt. 27 unge er i 2015 matchet direkte til elev-/læreplads i en virksomhed. Antallet var 18 unge i elev-/lærepladser i 2014.
  • Antal uddannelsesmatch er fastholdt med 68 unge i 2015 (66 unge i 2014). Antallet har været stigende de senere år, hvor High:five har haft mere fokus på uddannelsesmatch.
  • Frafald fra både jobmatch og fra uddannelsesmatch er væsentligt lavere end foregående år.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk