Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Juni 2016: Evaluering af Sporskiftepakker for Forebyggelsesfonden15-06-2016

 

Sporskiftepakker fra Forebyggelsesfonden giver virksomheder støtte til omskoling eller opkvalificering af medarbejdere, der er i risiko for fysisk og/eller psykisk nedslidning. Intentionen er, at medarbejderne via kortere erhvervsrettede uddannelser erhverver sig nye kompetencer og dermed kan løse nye opgaver, der mindsker sandsynligheden for nedslidning og øger fastholdelsen i job.

 

DISCUS skal i efteråret 2016 evaluere Sporskiftepakkerne for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Evalueringen skal belyse, om intentioner med ordningen er opfyldt, i hvilket omfang ordningen er benyttet, og om ordningen har haft relevans for virksomheder og medarbejdere - herunder hvilken effekt Sporskiftepakker har haft.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk