Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

August 2016: Fælles Aarhus Udspil - Flere flygtninge og indvandrere i job16-08-2016

DISCUS skal i efteråret 2016 gennemføre en undersøgelse for LO Aarhus og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune. Formålet er at finde løsninger til at få flere flygtninge, indvandrere - og andre, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - i job. Initiativet lægger sig tæt op ad byrådets strategi om at styrke beskæftigelsen for flygtninge og indvandrere i Aarhus. DISCUS undersøger LO-tillidsvalgtes erfaringer og forslag til løsnin-ger og udarbejder herefter et idékatalog med anbefalinger til at få flere fra målgruppen i job.


Baggrund

I 2005 gennemførte LO Aarhus en undersøgelse om LO-medlemmernes holdninger til mod-tagelse af indvandrere på arbejdspladsen. Denne holdningsundersøgelse blev gennemført af DISCUS. Undersøgelsen satte fokus på arbejdspladsernes afgørende rolle i forhold til integration. Den nye undersøgelse vil være en opfølgning og videreudvikling af holdningsundersøgelsen fra 2005, men med fokus på løsninger til at få flere personer, der har vanskeligheder ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, i job.


Såfremt der er spørgsmål til undersøgelsen, kan man kontakte chefkonsulent og partner Per Knudsen på mail: send mail til Per

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk