Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Oktober 2016: Empowerment og samskabelse i Jobcenter Silkreborg24-10-2016

 

Ledelsen i Jobcenter Silkeborg har besluttet, at empowerment og samskabelse fremover skal være tilgangen i hele jobcentret i forhold til samarbejdet med alle borgere og samarbejdspartnere. DISCUS blev inddraget i forbindelse med tilrettelæggelsen af implementeringsprocessen og har bl.a. faciliteret en lederworkshop samt et efterfølgende seminar for 140 medarbejdere i jobcentret. Her blev medarbejderne bedt om at vælge tre konkrete initiativer i netop deres afdeling, som kan medvirke til, at empowerment og samskabelse udmøntes i praksis. Implementeringsprocessen vil bl.a. blive understøttet af kompetenceudvikling i kollegial feedback på borgersamtaler og af borgertilfredshedsmålinger.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk