Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2016: Praksisrettet inspirationskatalog om nytteindsats10-11-2016


DISCUS skal i efteråret, i samarbejde med Epinion, udforme et inspirationskatalog for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til jobcentrenes brug af nytteindsatsen. Formålet med inspirationskataloget er at formidle de aktuelle rammer og regler for nyttejob til kommunerne og formidle gode eksempler fra kommuner, der bruger nytteindsatsen hensigtsmæssigt.

Baggrund

Formålet med en nytteindsats er, at job- og uddannelsesparate borgere udfører en samfundsnyttig opgave i et arbejdsfællesskab med andre for den ydelse, den enkelte modtager. Nytteindsatsen er et tilbud, der trådte i kraft 1. januar 2014 og er målrettet en række ydelsesgrupper såsom jobparate kontanthjælpsmodtagere, umiddelbart uddannelsesparate unge og fra 2015 også integrationsydelsesmodtagere. Jobcentrene har til opgave at finde jobåbninger til mange forskellige målgrupper, og det kræver en stor opmærksomhed at etablere nyttejob på en hensigtsmæssig måde - der er brug for en løbende idéudvikling. Jobcentrene opererer på meget forskellige lokale arbejdsmarkeder, hvilket kræver at jobcentrene kan 'tænke ud af boksen'. DISCUS skal derfor lave et inspirationskatalog, der:
  1. Formidler de aktuelle rammer og regler for nyttejob til kommunerne
  2. Adresserer opmærksomhedspunkter via relevante gode eksempler fra kommuner, der har fundet løsninger på disse udfordringer og bruger nytteindsatsen hensigtsmæssig, og kan inspirere andre kommuner.
Opmærksomhedspunkterne indbefatter eksempelvis temaer som: strategi og samarbejde med faglige organisationer om at sikre, at nyttejob ikke er konkurrenceforvridende, visitation af den rigtige målgruppe og hvordan kommunen finder opgaver, der er egnede til nytteindsats. Inspirationskataloget vil indeholde guidelines og konkrete koncepter, modeller, redskaber og metoder, der kan omsættes direkte i kommunerne.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk