Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Januar 2017: Evaluering af særligt tilrettelagt virksomhedsforløb19-01-2017


DISCUS skal, sammen med samarbejdspartnerne Metrica og Epinion, over en 2-årig periode evaluere det igangværende implementeringsprojekt: Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV), der løber fra ultimo 2016 til primo 2019. Implementeringsprojektet er igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med det formål at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære løntimer.

Formålet med evalueringen er at identificere hvilke indikatorer, der fremmer og sikrer en god implementering og forankring af STV og dets principper i 26 udvalgte kommuner.

DISCUS skal i samarbejde med Metrica og Epinion fremkomme med anbefalinger til best practice, implementeringsstrategier samt anbefalinger til at konstruere gennemgående nationale fidelitetsmål, der muliggør opfølgning.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk