Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Januar 2017: Evaluering af 'Min Plan'19-01-2017

 

DISCUS skal det næste halve år, i samarbejde med SFI og Alexandra Instituttet, evaluere den digitale uddannelsesplan 'Min Plan' for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Formålet med evalueringen er at give et overblik over, hvordan uddannelsespålægget og 'Min Plan' bliver brugt samt belyse, hvorvidt det fungerer efter hensigten. Evalueringen vil have fokus på samspillet mellem forskellige niveauer i indsatsen. Der vil således både være fokus på anvendelsen af 'Min Plan', den unge og systemet samt rammerne for indsatsen. Endvidere vil der også være fokus på samspillet imellem de forskellige niveauer og deres påvirkning af hinanden.

Baggrund for evalueringen

Kommunen skal give et uddannelsespålæg til alle unge under 30, der søger om uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp). Alle skal have et uddannelsespålæg, der skal føre frem til, at den unge kan påbegynde og gennemføre en uddannelse. Uddannelsespålægget erstatter den tidligere jobplan og kan findes på Jobnet.dk under 'Min Plan' for alle unge, der modtager uddannelseshjælp. Oplysningerne fra 'Min Plan' vil være tilgængelige for et fremtidigt uddannelsessted således, at man kan opnå viden om den unges udfordringer inden studiestart. Uddannelsesinstitutionen skal melde tilbage til jobcentret, hvis den unge er i risiko for at falde fra den påbegyndte uddannelse undervejs i uddannelsesforløbet. Dermed skal det digitale pålæg understøtte samarbejdet mellem jobcentret og uddannelsesinstitutionerne om den enkelte unge.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk