Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

DISCUS søger juniorkonsulent23-01-2016

 

Juniorkonsulent

Vi søger en juniorkonsulent til vores kontor i Aarhus til supplement af vores meget erfarne konsulentgruppe.

Vi forestiller os, at du er uddannet på statskundskab eller sociologi og særligt har beskæftiget dig med evaluering og evalueringsmetoder på dit studie. Erfaringer fra jobs eller praktik på beskæftigelsesområdet – fx i en kommune, hos en styrelse eller i et privat konsulentfirma – vil være meget velkomne.

Vi lægger vægt på:

  • at du behersker såvel kvalitative som kvantitative evalueringsmetoder – er både teoretisk godt funderet og har en vis praktisk erfaring med at designe og gennemføre analyser og evalueringer
  • at du har en skarp pen og kan formidle analyser og evalueringsresultater enkelt og klart
  • at du har en vis viden om, hvordan resultaterne omsættes til organisatorisk viden
  • at du har indsigt i den offentlige sektor – meget gerne fra beskæftigelsesområdet
  • at du interesserer dig for implementering af nye tiltag, og for den betydning praksisændringer har for kommunernes frontmedarbejdere og for borgerne
  • at du har lyst til at bruge og udvikle din viden i konkrete opgaver i samspil med andre konsulenter.

Dine arbejdsopgaver vil variere afhængigt af den aktuelle opgavesammensætning, men de primære opgaver vil være:

  • kvalitative interviews: design/forberedelse, indgå aftaler, deltage i interviews samt bearbejde data
  • surveys: design/forberedelse, sikre høje svarprocenter, sikre datavaliditet og bearbejde surveydata
  • input til tilbudsskrivning fx ifht. evalueringsdesign, evalueringsmetoder, modeller o.a.
  • input til rapportskrivning og til andre formidlingsprodukter som pjecer, webs, guides, undervisningsmateriale.

Hvis du er interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning til DISCUS, Skolebakken 7, 8000 Aarhus C eller på mail hb@discus.dk senest den 6. februar 2017. Tjek vores aktuelle opgaver, her kan du se et udpluk af vores opgaveportefølje. Hvis du stadig har spørgsmål, kan du kontakte direktør Anne-Birte Kylling på 2043 3909 eller direktør Hans Bach på 2536 4158.

 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk