Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2017: Procestøtte, monitorering og evaluering af projektet 'Udvikling i fleksjob'23-02-2017

 

DISCUS er frem til juni 2018 tovholder på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STARs) projekt ’Udvikling i fleksjob’. Projektet skal kvalificere og afprøve en indsatsmodel for, hvordan kommuner bedst arbejder målrettet med indsatser, som hjælper ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobansatte i fleksjob med at opnå progression. Projektet er målrettet fleksjobbere, der har 10 timer eller derunder i ugen.

 

Projektets målgrupper er borgere, der:

  • står foran et møde med rehabiliteringsteamet og som vurderes at være i målgruppen for fleksjob på op til 10 timer ugentligt
  • overgår til ledighedsydelse i projektperioden
  • opnår ansættelse i et fleksjob på op til 10 timer ugentligt.

19 kommuner fra hele landet medvirker i projektet. De følges i projektperioden og indsatsen evalueres mhp. at kunne kvalificere indsatsmodellen, så andre kommuner efterfølgende bedst muligt kan arbejde med at sikre progression i fleksjob.

 

DISCUS løser opgaven i samarbejde med COWI og Metrica.
DISCUS står for løbende støtte til de 19 kommuner, der er med i projektet, samt indsamling af kvalitative data til evaluering.
COWI har udviklet og vil drifte et implementeringsværktøj, som skal understøtte, at kommunerne følger indsatsmodellen og står desuden for at bearbejde data undervejs og til evalueringen.
Metrica er overordnet ansvarlig for den kvantitative del af evalueringen.

Elementerne i processtøtten er bl.a. fælles projektledermøder og netværksseminarer. Derudover udarbejder DISCUS informationsmateriale til borgere, der skal deltage i projektet. Implementeringsværktøjet fungerer som en enkelt samtaleguide, som jobcentermedarbejdere bruger ved samtalerne med den enkelte borger. Data fra implementeringsværktøjet vises desuden i et implementeringsbarometer, så hver enkelt deltagerkommune løbende kan følge udviklingen i både lokalt og i de øvrige medvirkende kommuner.

Læs mere på star.dk ved at trykke hér (Åbner nyt vindue)

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk