Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2017: Midvejsstatus på 'Ung med Vilje'23-02-2017

 

DISCUS har udarbejdet en midtvejsstatus på projektet ’Ung med Vilje’, der har som overordnet mål, at 50 unge mellem 13 og 17 år fra udsatte boligområderne i Horsens får et fritidsjob. Endvidere er målet at opnå faglige, personlige og sociale erfaringer, der understøtter deres fremtidige afklaring og valg af uddannelse samt medvirker til at bryde den negative sociale arv, der kan være ved at vokse op i et særligt udsat boligområde.

 

Et ’ambassadørkorps’ med 4 medarbejdere, en ung fra boligområdet, to studerende og en boligsocial medarbejder, der alle fire har tilknytning til eller erfaring med selv at bo i et udsat boligområde, hjælper de unge med at finde fritidsjob. Ambassadørernes indsats understøttes af en daglig projektleder og en medarbejder, der har erfaring med at matche unge med mentorer.

 

’Ung med Vilje’ har pt. tæt kontakt til 25 virksomheder, som allerede har eller er interesserede i at ansætte unge i fritidsjob. Den tætte kontakt til virksomhederne har vist sig at føre til flere fritidsjob i samme virksomhed. Der er desuden kontakt til 53 unge, hvoraf de fleste har brug for en del støtte og sparring til deres jobsøgning. Projektet prioriterer denne opgave højt, fordi man oplever, at det giver de bedste resultater for den enkelte unge og for projektet i det lange løb. De unge kontakter ’Ung med Vilje’ via Facebook, og ambassadørerne kommer på de steder, hvor de unge færdes i deres fritid. Desuden er der opbygget et netværk af samarbejdspartnere, som henviser unge med lyst til job til ’Ung med Vilje’. Udover den personlige kontakt, fungerer Facebook og SMS bedst i den løbende kommunikation med de unge.
 

Målet er at etablere 50 fritidsjob, og der er nu etableret i alt 20 fritidsjob. 14 af ansættelserne har p.t. varet i mere end tre måneder. I tre tilfælde har der været brug for, at ’Ung med Vilje’ hjalp den unge og virksomheden med at få løst udfordringer i jobbet, og som resultat blev den unge i jobbet.

 

’Ung med Vilje’ er via sin tilknytning til kontoret for den boligsocialeindsats i Horsens - Bo Trivsel - ’født med’ et godt netværk til en række andre interessenter og aktører på området. Det er bl.a. projektet ’Lommepengejob’, som ’Ung med Vilje’ har et tæt samarbejde med, og som er en del af ”Helhedsplan Horsens 2016-2019”.


 

Følg 'Ung med Vilje' på facebook ved at trykke hér (Åbner et nyt vindue)

 

Læs midtvejsstatus ved at trykke hér (Åbner PDF)
 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk