Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Marts 2017: Håndbog i virksomhedsservice23-03-2017

 

DISCUS, COWI og Alexandra Instituttet har i samarbejde med 6 jobcentre udviklet og afprøvet konkrete modeller og metoder til god virksomhedsservice. Udvikling af god virksomhedsservice er et initiativ igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for at understøtte jobcentrenes implementering af beskæftigelsesreformen.

Der er nu udgivet en ’Metodehåndbog for god virksomhedsservice’, som bygger på erfaringer og resultater i initiativet.

I metodehåndbogen kan ledere i jobcentre finde inspiration til udvikling af god virksomhedsservice. Det er både muligt at finde inspiration, konkrete metoder og modeller ift. at styrke virksomhedskontakten, borgerkontakten, det interne samarbejde og jobcentrets tværgående samarbejde.

Download metodehåndbogen fra STAR’s hjemmeside ved at trykke hér (Åbner nyt vindue)

Sammen med håndbogen er der udviklet dialogkort til drøftelser af, hvordan man i jobcentret kan kvalificere virksomhedsservice. Der er også lavet et oplæg, der formidler metodehåndbogens pointer, som ledere i jobcentret kan holde i ledelsesteamet eller for medarbejdere – som afsæt for drøftelser om virksomhedsservice.

Download dialogkort og/eller oplæg fra STAR’s hjemmeside ved at trykke hér 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk