Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

April 2017: Evaluering af projekt Uddannelsesambassadører20-04-2017

 

DISCUS skal i samarbejde med Epinion evaluere Projekt Uddannelsesambassadører for Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering.

Projekt Uddannelsesambassadører skal styrke implementeringen af uddannelsesløft blandt ledige dagpengemodtagere. 10 projekter, der dækker 16 af landets kommuner, gennemfører i 2017-2018 en målrettet indsats for at øge brugen af uddannelsesløft. Uddannelsesambassadører skal sprede viden omkring rammer for uddannelsesløft; de skal rådgive, vejlede og motivere målgruppens ledige og sprede erfaringer fra projektet til øvrige kommuner.

Formålet med evalueringen er at vurdere kommunernes projektgennemførsel og vurdere uddannelsesambassadører som implementeringsgreb. Slutproduktet er en evalueringsrapport, der kan give de øvrige kommuner inspiration til, hvordan de kan arbejde med ordningen om uddannelsesløft.

DISCUS og Epinion er ansvarlige for evalueringen, der bl.a. består af en række delopgaver; seminarer, statusnotater, en midtvejsevaluering samt en slutevaluering. Undervejs skal der formidles inspirationsmateriale til kommuner om uddannelsesløft.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk