Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

April 2017: Evaluering af projekt bedre ressourceforløb20-04-2017

 

DISCUS skal i fællesskab med en række samarbejdspartnere - Metrica, Epinion og Alexandra Instituttet - evaluere implementeringsprojektet Projekt bedre ressourceforløb, der løber fra januar 2017 – ultimo 2018. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har igangsat implementeringsprojektet i 17 kommuner. Projektet bygger på en række forsøg, underprojekter og borgerundersøgelser, der er blevet overført til en indsatsmodel for bedre ressourceforløb.

Formålet med evalueringen er dels at evaluere implementeringen af projektet og om de ønskede resultater opnås, og dels at evaluere brugen og virkningen af centrale og lokale implementeringsgreb.

Evalueringen skal ved projektets afslutning bidrage til at udbrede viden om principperne og de virksomme metoder i Projekt bedre ressourceforløb til andre kommuner, der ønsker at kvalificere deres ressourceforløbsindsats.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk