Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

April 2017: Partnerskaber mellem virksomheder, fængsler og High:five20-04-2017

 

DISCUS har udarbejdet den årlige evaluering af High:fives indsats i 2016. Her er det for første gang muligt at se resultaterne af Offentlige-Private Samarbejder (OPS): 58 indsatte har gennemført opkvalificering i fængslerne gennem OPS, og 4 af dem er blevet ansat i OPS-virksomhederne efter løsladelse.

  • 5 private virksomheder og 3 fængsler har medvirket i OPS
  • Yderligere har 4 private virksomheder og 1 brancheorganisation samt yderligere 5 fængsler været en del af forberedelserne af nye OPS i 2016

Interviews med de involverede viser, at OPS skaber værdi for både virksomheder, fængsler og de indsatte. Virksomhederne oplever at løfte en samfundsmæssig opgave, men får samtidig mulighed for at rekruttere kvalificerede og loyale medarbejdere. For fængslerne skaber det en relationsopbygning mellem samfund og kriminalforsorgen, og man får også mere motiverede indsatte, der finder en mening med tilværelsen. De indsatte opnår en faglig oplæring, der kan bruges i jobsøgning efter afsoning, og lærer at samarbejde og begå sig på en arbejdsplads.

High:five, hvis formål er at assistere virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet, har i 2016 nået sit årlige mål om at etablere 250 match til kriminalitetstruede unge.

Helt præcist er der blevet etableret 254 match, hvoraf 150 er jobmatch mellem en ung og en virksomhed, samt 104 uddannelsesmatch mellem en ung og en uddannelse.

Evalueringen af High:five 2016 viser også:

  • Der er fortsat en stigning i match til ordinær ansættelse. 113 unge er blevet ansat direkte i et ordinært ansættelsesforhold. I 2015 var det 101 unge, der blev matchet direkte til ordinære ansættelser.
  • Antal uddannelsesmatch er det højeste i High:fives historie, da 104 unge i 2016 er matchet til uddannelse.
  • High:five har haft en samlet fastholdelse i job- og uddannelsesmatch på 60 % for match etableret i 2015, hvilket er højere end året før (54 % i 2014).

Læs hele evalueringen ved at trykke hér

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk