Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Juni 2017: Flere skal med22-06-2017

 

DISCUS skal i samarbejde med Deloitte over de næste 2 ½ år give processtøtte og monitorere initiativet ’Flere skal med’ for Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR). DISCUS skal medvirke til, at de 89 kommuner i initiativet får en succesfuld implementering og gennemførsel af deres lokale projekt, hvor der skal tages hånd om de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været længst i systemet. Opgaven består af i alt 7 opgaver: hvor der bl.a. skal udvikles en startpakke, der har til formål at inspirere og understøtte kommunerne i at komme godt fra start og fastholde kadencen undervejs. Kommunerne tilbydes en opstartsworkshops og løbende processtøtte, og der skal udvikles en monitoreringsmodel, udarbejdes løbende statusrapporter, samt udvikles værktøj til opsamling af progressionsdata.

 

DISCUS og Deloitte vil gennem hele procesperioden have et særligt fokus på 5 kritiske faktorer, som er afgørende for at nå et vellykket projektresultat:

  1. Forløbet og indsats skal være meningsfuldt for borgeren
  2. Et stærkt lokalt virksomhedssamarbejde er afgørende for at få flere i virksomhedspraktik – gerne med ordinære lønnede timer
  3. Mindset, kultur og kompetencer skal passe til opgaven
  4. Lokal ledelse og projektstyring spiller en afgørende rolle for implementering og forankring af indsatsen
  5. En solid rammesætning af initiativet er nødvendig hos alle de relevante beslutningstagere i kommunen.

Baggrund
Mere end 27.000 borgere i Danmark har været en del af kontanthjælpssystemet i 5 år eller længere. Blandt disse 27.000 borgere er der en stor gruppe mennesker, der ikke har været i en aktiv beskæftigelsesindsats i de seneste år – og endnu flere, der ikke har været i en virksomhedsrettet indsats eller i ordinære timer. Formålet med initiativet ’Flere skal med’ er at tage hånd om de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været længst i system, gennem afklaring og jobrettet støtte, således at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk