Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

September 2017: Fritidsjob i ghettoområder27-09-2017

 

DISCUS evaluerer i alt 14 inspirationsprojekter under puljen ’Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder’ for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).


En undersøgelse fra 2009 viste, at fritidsjob medvirker til at øge unges muligheder for senere at starte på en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne evaluering skal bidrage med viden om, hvilke elementer i fritidsjobambassadørernes indsats, der bidrager til, at unge fra udsatte boligområder finder og fastholder fritidsjob.


På grundlag af evalueringen udarbejder DISCUS et inspirationskatalog målrettet de typer af aktører, der har deltaget i projekter under puljen, dvs. bl.a. boligsociale foreninger, boligforeninger, skoler, jobcentre, foreninger mv. Kataloget skal motivere og engagere den vifte af interessenter og aktører, som hver især - og i samarbejde - bidrager til, at unge fra udsatte boligområder øger deres muligheder for fritidsjob og dermed på sigt for uddannelse og job.
for at give rådighedsafprøvende tilbud til forsikrede ledige. Jobcenteret kan give rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret finder, at den forsikrede ledige ikke medvirker aktivt i indsatsen.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk