Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Oktober 2017: Rundt om fleksjob11-10-2017

 

DISCUS skal i samarbejde med Epinion lave en delevaluering af ’Rundt om fleksjob’, der skal indgå i den samlede evaluering af reformen. Formålet med evalueringen er at indsamle viden om, hvordan kommunerne og arbejdsgivere arbejder med fleksjobordningen og desuden analysere, om indsatsen er i overensstemmelse med intentionerne med reformen. Analysen bliver baseret på data fra:

  • En landsdækkende survey til jobcentre
  • En survey til 500 repræsentative udvalgte virksomheder
  • Interviews i 10 jobcentre og 30 virksomheder
  • Nøgletal fra fleksjobområdet. 
     

Delevalueringen afsluttes medio december 2017.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk