Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Oktober 2017: Ledige seniorer tilbage i job11-10-2017

 

DISCUS skal evaluere og give processtøtte til 5 inspirationsprojekter, der er finansieret af Puljen til Særlig indsats for ledige over 50 år, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). De 5 projekter er forankret i a-kasserne: NNF, BUPL, FOA, 3F og Metal. 

Projekterne arbejder overordnet set med:

  • Afklaring af kompetencer og sparring til jobsøgningsstrategi i såvel individuelle som gruppebaserede forløb
  • Virksomhedsrettede forløb, herunder praktik, løntilskud mv.
  • Mulighed for opkvalificering og/eller sporskifte til andre brancher/jobtyper. 
     

Projekterne har forskellig varighed, men løber samlet fra 1. januar 2017 til 31. december 2018.

DISCUS yder processtøtte til projekterne i form af indledende lokale workshops, midtvejs og afsluttende workshops samt løbende projektledermøder. De procesunderstøttende aktiviteter fungerer desuden som vigtige datakilder til evalueringen, der danner hypoteser om, hvad der virker, når ledige seniorer skal tilbage i beskæftigelse. Herunder beskrive potentialer for videreførelse og forankring samt gode og mindre gode erfaringer fra indsatsen.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk