Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Oktober 2017: Sammen om fastholdelse11-10-2017

 

DISCUS skal i samarbejde med Epinion og Metrica evaluere projektet ’Sammen om fastholdelse’, hvis formål er at afprøve en både evidensbaseret- og praksisbaseret model, der skal bidrage til, at sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet. Evalueringen udføres for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). DISCUS og samarbejdspartnere skal evaluere projektet over en 15 måneders lang periode, der forløber parallelt med projektforløbet i 10-14 kommuner. 

Evalueringen består af en række delelementer, der bl.a. indebærer en nulpunkstmåling, midtvejsstatus og slutevaluering, der er baseret på en bred kombination af kvantitative og kvalitative metoder
 
Bagom ’Sammen om fastholdelse’

Der er opstillet 3 succeskriterier for, hvad kommunerne skal opnå ved implementering af indsatsmodellen:

  1. Flere sygedagpengemodtagere fra de deltagende kommuner afgår hurtigere til beskæftigelse
  2. 70 % af sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse i de deltagende kommuner i visitationskategori 2 og 3 har deres første opfølgningssamtale på deres arbejdsplads
  3. Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en virksomhedsrettet indsats inden 13. sygefraværsuge, øges med 10 %-point i de deltage kommuner

Disse succeskriterier skal opnås gennem en række kernelementer, som eksempelvis medfører, at den første opfølgningssamtale finder sted på den sygemeldte arbejdsplads inden udgangen af 8. fraværsuge, hvor både arbejdsgiver, sygemeldte og fastholdelseskonsulenten deltager. 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk