Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2017: Anvendelse af IT-værktøjer i den jobrettede samtale22-11-2017

 

DISCUS skal i et tværfagligt samarbejde med Alexandra Instituttet undersøge, hvordan it-værktøjer, der skal understøtte den jobrettede samtale, anvendes i praksis. Formålet med undersøgelsen er at identificere drivere og barrierer i anvendelsen og udvikle anbefalinger til forbedringer af værktøjer og/eller implementering i praksis. Opgaven løses for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Undersøgelsen indbefatter feltstudier med observationer, workshops og interviews i 8 jobcentre. Feltstudierne sikrer, at vi kommer helt tæt på arbejdsprocesserne, mens der på samme tid kan spørges ind til holdninger og motivation i forbindelse med anvendelse af it-værktøjerne. Ved at følge en sagsbehandler er det muligt at observere flere forskellige aspekter af deres arbejde og få indsigt i forskellige perspektiver på praksis samt kontekstuelle faktorer, der påvirker brugen af it-værktøjer.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk