Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2017: Evaluering af reformen for førtidspension og fleksjob22-11-2017

 

DISCUS skal i fællesskab med Epinion og COWI evaluere kommunernes implementering af regler, administration og proceskrav i reformen for førtidspension og fleksjob for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Evalueringen er en del af den samlede reformevaluering. Delevalueringen har fokus på, hvorvidt implementering af disse nye regler og krav har ført til en enkel administration og ubureaukratiske sagsgange, eller om der er udfordringer med den praktiske sagsbehandling, proceskrav, digitalisering og datadeling.

Evalueringen rummer 1) kortlægning af, hvordan kommuner har implementeret regler og krav og 2) identifikation af udfordringer og udvikling af forslag til regelforenkling og en ny/forbedret digitalisering og datadeling.

 

Bagom reformen for førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob har medført en række regler og krav til kommunernes praksis omkring behandling af sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb. Reformen bygger på 3 centrale intentioner:

  • Flest mulige skal i arbejde og forsøge sig selv
  • Adgangen til førtidspension begrænses, og der skal gives en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats i et ressourceforløb med fokus på udvikling af arbejdsevne
  • Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.
Det overordnede mål med reformen er, at flere personer, der er i risiko for at ende på en varig passiv forsørgelse, får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kan forsøge sig selv.

 

 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk