Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2017: HVORDAN genereres ordinære løntimer til udsatte borgere?29-11-2017

 

Hvordan genereres ordinære løntimer til udsatte borgere?

 

DISCUS tilbyder at holde en lokalt tilpasset workshop eller et kursusforløb, der løfter jobcentrets arbejde med ordinære løntimer til udsatte borgere gennem præsentation af de nyeste redskaber og metoder, fælles øvelser, refleksion over egen praksis og opstilling af mål for det videre arbejde
 
Vi vil anvende helt aktuelle redskaber og metoder, som DISCUS har udviklet i projekter for STAR som JobFirst og Flere skal med -  eller i opkvalificeringsforløb for en række kommuner af hele samarbejdskæden i ressourceforløb.  
 
I planlægningen vil vi tage afsæt i jeres nuværende lokale praksis for borgersamarbejdet, for virksomhedssamarbejdet samt den interne organisering og opgavefordeling i jobcentret, således at deltagerne hjælpes til umiddelbart at omsætte den nye viden i deres daglige arbejde.

 
Hvorfor arbejde med ordinære løntimer til udsatte borgere?

Ordinære løntimer som mål for indsatsen øger borgerens motivation og chance for en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ordinære løntimer kombineret med virksomhedspraktik muliggør en løbende progression i de ordinære løntimer, efterhånden som borgeren mestrer flere arbejdsopgaver. Kombinationen kaldes også ’Guldmodellen’, da den både anvendes til at kvalificere jobmål og udvikle arbejdsevnen. 
 
Hvordan?

Hvis det skal lykkes at generere flere ordinære løntimer, skal der arbejdes i 3 spor: 
 
      1. Samarbejdet med borgerne 
Vi kan arbejde med, hvordan I – i praksis - kan operationalisere jeres tro på borgerens muligheder for at opnå ordinære løntimer: 

  • gennem samtalerne med borgerne – ved styrkelse af den tillidsbaserede relation, en mulighedstilgang, en ressourcetilgang og det vikarierende håb
  • gennem en bred afdækning af kompetencer, der også omfatter erfaringer fra praktikforløb, privatliv og fritid.

Vi vil blandt andet arbejde med borgercases, selve borgersamtalen samt udarbejdelse af borgerens CV i tæt tilknytning til jobsøgning. 
    
      2. Samarbejdet med virksomhederne  

Vi kan arbejde med, hvordan I kan værdisætte en borgers arbejdsevne fra første færd: 

  • ved at ændre en traditionel tilbudsmæssig tilgang til en mere rekrutteringsmæssig med fokus på både økonomisk og social værdi for virksomheden
  • ved at identificere muligheder for ordinære løntimer i den konkrete virksomhed. 

Vi vil blandt andet arbejde med metoder og redskaber til at skabe en tydelig forventningsafstemning, at kombinere praktik og ordinære løntimer og fastsætte et fælles mål om progression i de ordinære løntimer.  
  
      3. Samarbejdet internt i jobcentret – og evt. med inddragelse af jeres andre samarbejdspartnere 

Vi kan arbejde med, hvordan I kan sikre den nødvendige kulturforandring i det interne samarbejde i jobcentret og evt. ift. til jeres vigtigste samarbejdspartnere: 

  • i en tæt samarbejdskæde, der sikrer sammenhæng imellem indsatsen og jobmuligheder på det lokale arbejdsmarked
  • gennem fælles ejerskab til den nye agenda om ordinære løntimer såvel hos frontmedarbejdere som hos ledelsen. 

Vi vil blandt andet arbejde med samarbejdsøvelser og ledelsesoplæg. 
 
Form og indhold afstemmes efter jeres specifikke behov

Workshop og kursusdage kan målrettes frontmedarbejdere (såvel sagsbehandlere, jobkonsulenter som mentorer) og ledelsesniveauet. De vigtigste samarbejdspartnere fra social – og sundhedsområdet i kommunen kan evt. inviteres med. 

En workshop kan være på en hel eller en halv dag. En kursusrække kan med fordel fordeles over et par måneder, hvor deltagerne imellem kursusdagene afprøver de nye tilgange, redskaber og metoder.  

Hvis du vil vide mere, så kontakt enten Anne-Birte Kylling på mobil: 20 43 39 09 og/eller mail: send mail til Anne-Birte eller Iben Grønbæk på mobil: 22 52 45 92 og/eller mail: send mail til Iben
 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk