Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

December 2017: Inspiraton til uddannelsesløft af ledige20-12-2017

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt DISCUS udarbejde en inspirationspjece om uddannelsesløft. Inspirationspjecen formidler overordnede og konkrete råd med afsæt i erfaringer fra kommuner, der er godt i gang med at bruge uddannelsesløft. Desuden vil der være konkrete caseeksempler og redskaber til vejledning af ledige, samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og det interne samarbejde i jobcentret.

Et uddannelsesløft giver både ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse mulighed for at opnå kompetencer, der matcher uddannelseskrav og kompetencebehov i virksomhederne i dag. Uddannelserne ved uddannelsesløft er målrettet brancher og kompetencer, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvormed man øger mulighederne for langsigtede jobmuligheder. 

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk