Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2018: Kvalitativ evalueringsanalyse af uddannelsesløft21-02-2018

 

DISCUS skal i samarbejde med Epinion lave en kvalitativ evalueringsanalyse for Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) af brugen af puljen til uddannelsesløft. Analysen skal bidrage med ny viden om anvendelsen af puljen og kvalificere nogle af de kendte samt mindre kendte barrierer for at bruge ordningen. DISCUS og Epinions analyse bygger videre på og inddrager resultaterne af eksisterende viden og analyse samt kommer 360 grader rundt om ordningen og dens anvendelse.

Analysen er startet i december 2017 og er færdig i løbet af april 2018, og vil udmønte sig i én samlet rapport, der dækker over følgende tre undersøgelsesfelter:
  1. En afdækning af barrierer for at øge brugen af puljen til uddannelsesløft på tværs af landets kommuner
  2. En undersøgelse af, hvad der motiverer ledige til et uddannelsesløft
  3. Sagsgennemgang af op til 100 uddannelsesforløb.

Baggrund for uddannelsesløft

Jobcentrene skal i højere grad have fokus på uddannelse og opkvalificering af ledige med færrest kompetencer. I den forbindelse skal jobcentrenes samarbejde med voksenuddannelsesaktørerne styrkes og prioriteres højere.

Beskæftigelsesreformen fra 2015 muliggør, at kommunerne kan tilbyde en målrettet opkvalificering af ledige med et uddannelsesbehov gennem en pulje til uddannelsesløft. Uddannelsesløft giver både ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere med forældet uddannelsen en mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80% af dagpengesatsen. Puljen blev dog i det første år kun anvendt i et begrænset omfang, hvorfor man i august 2016 i forbindelse med ’Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser’ blev enige om at udvide målgruppen og gøre ordningen mere attraktiv for den ledige – blandt andet med muligheden for at tage et uddannelsesløft med 100% af den hidtidige dagpengesats.

Trods den politiske ambition om at øge uddannelsesindsatsen for ledige, hvis kompetencer ikke matcher arbejdsmarkeds behov, har langt færre ledige end forventet fået styrket deres kompetencer via et uddannelsesløft. Derfor ønsker Netop herfor er DISCUS’ og Epinions evaluering vigtig, hvis beskæftigelsesreformens intention og de politiske ønsker skal nås. 

 

Inspirationspjece

DISCUS har tidligere beskæftiges sig med uddannelsesløft, og har i den forbindelse udarbejdet en inspirationspjece med overordnede og konkrete råd fra kommuner, der er godt i gang med at bruge uddannelsesløft. Pjecen kan du se ved at trykke på følgende link: Inspirationspjece

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk