Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Marts 2018: Virksomheder laver kurser for indsatte i fængslerne22-03-2018

 

DISCUS har færdiggjort den årlige evaluering af High:five.

High:five har i 2017 haft en bevilling på 13,2 millioner kr. fra Satspuljen. I evalueringen af 2017 er der fokus på de to primære områder i High:fives arbejde: 1) at hjælpe unge kriminalitetstruede i gang med job eller uddannelse og 2) at bistå med at etablere samarbejde mellem fængsler, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner (OPS) med det formål at opkvalificere de indsatte under deres afsoning, så de er bedre rustede til job og et liv uden kriminalitet, når de løslades.

Gennem de seneste år er det særligt lykkedes for High:five at lave Offentlig-Private Samarbejder (OPS) mellem High:five, fængsler, AMU og private virksomheder. I 2017 var 121 indsatte tilmeldt et OPS-forløb. Dette er en markant stigning på næsten 90 % ift. året før.

 

Hvorfor går private virksomheder med i et OPS-forløb?
5 private virksomheder har deltaget i OPS i 2017. Virksomhederne ønsker først og fremmest at rekruttere medarbejdere i brancher, hvor det er svært at finde arbejdskraft. Derudover er ønsker virksomhederne at hjælpe de unge.

Steevan S. Petersen, der er afdelingsleder for Stilladser hos Persolit Stilladsfirma AS, udtaler:

Vi gik ind i samarbejdet med High:five, da vi vurderede, at det var meningsfuldt for os, og fordi vi uden held havde prøvet at opbygge et samarbejde med kommunen. Jeg har erfaring med utilpassede unge fra tidligere jobs og ved, at det kan være en god måde til at finde nye ansatte.

 

Evalueringen af High:five 2017 viser yderligere:

  • For 3. år i træk er der en stigning i jobmatch til ordinær ansættelse. 151 unge blev ansat direkte i et ordinært job – i 2016 var det 113, i 2015 var det 101 unge.
  • High:five har overgået sit årlige mål om at etablere 250 match til unge, da de i 2017 har etableret 337 match, heraf er der til:
    • 189 unge etableret et jobmatch (job på en virksomhed)
    • 47 unge er der etableret et uddannelsesmatch (plads på en uddannelse)
    • 101 unge er der etableret OPS-match (offentlig-private samarbejder i fængslerne)
  • High:fives fastholdelsesindsats er blevet markant bedre, idet 4 ud af 5 unge stadigvæk er aktive i deres job- eller uddannelsesmatch 12 måneder efter matchet. Året før var blot 1 ud af 3 fortsat aktive i deres jobmatch efter 12 måneder, mens 1 ud af 2 var aktive i deres uddannelsesmatch.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk