Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

September 2018: Hvilken motivation og oplevede barrierer for uddannelse er der blandt dagpengemodtagere?24-09-2018

En ny borgeranalyse skal besvare spørgsmålet. Analysen indgår i et større serviceeftersyn af den beskæftigelsesrettede uddannelsesindsats.

 

Analysen skaber viden om, hvor interesserede dagpengemodtagere er i forskellige typer af uddannelse, hvad der former interessen og hvordan interesse for uddannelse kan øges i beskæftigelsesindsatsen.

 

DISCUS gennemfører analysen i samarbejde med Epinion, Metrica og Center for Ungeforskning (Cefu) i efteråret 2018. Resultaterne forventes offentliggjort i starten af 2019.

 

Du kan læse mere om uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere i denne nye guide: https://finduddannelse.dk/uddannelse-dagpenge-grafik

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk