Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

September 2018: Småjobs til udsatte ledige i virksomheder tilknyttet Randers HK24-09-2018

I samarbejde med håndboldklubben Randers HK samt klubbens sponsorvirksomheder og virksomhedsnetværk er DISCUS gået ind i et projekt, der har til formål at sætte en ny dagsorden for socialt ansvar, hvor vækst via ansættelse af udsatte ledige i højere grad end ulønnet praktik kommer i fokus.

 

I løbet af 2018-19 udvikles og afprøves en model, hvor vækst i virksomheden tænkes sammen med ansættelse af udsatte ledige i småjobs eller i fleksjob. Målet er, at 100 virksomheder deltager i afprøvning af modellen, og at 100 udsatte ledige (med minimum et års ledighed) opnår ansættelse i projektperioden. Udvalgte virksomheder i Randers HK sponsornetværk drøfter og udvikler  modellen på netværksmøder, i sponsornetværket og i en særlig task-force/styregruppe. DISCUS’ erfaringer med fleksjob og småjobs fra ledelse af projekter og forsøg for STAR, gør, at den nyeste viden på området tænkes med i processen.

 

De netværksvirksomheder, som ønsker at afprøve modellen, indgår aftale med jobcenter Randers og omkringliggende jobcentre (Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Viborg samt Mariagerfjord) om match af ledige mv. En eller to nøglemedarbejdere i projektvirksomhederne tilbydes mentoruddannelse og klædes på til at tage imod og fastholde ledige inden for vækstområder i virksomheder, og med at spotte mulighederne for at øge timetallet hos de ledige, når det er muligt. 

 

Ved projektets afslutning evalueres og beskrives modellen, og der udarbejdes en drejebog til implementering i andre virksomhedsnetværk. Projektvirksomhederne deler deres erfaringer med de andre virksomheder i sponsornetværket og giver input til jobcentrene omkring samarbejdet.

 

Se omtale af projektet her: https://amtsavisen.dk/randers/Social-profil-Randers-HK-vil-hjaelpe-ledige-i-job/artikel/395959

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk