Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2013: Hvordan understøttes uddannelsespålægget?05-12-2013

DISCUS har evalueret puljen ’Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse’ og efterfølgende udarbejdet et læringspapir for hvert af de 7 projekter i Bornholm, Brøndby, Faxe, Gladsaxe, Halsnæs, Kalundborg og Køge samt et tværgående læringskatalog.

Den vigtigste konklusion på evalueringen er, at uddannelsespålægget er et godt og brugbart redskab, der understøtter, at de unge bliver rustet til uddannelse, træffer et kvalificeret valg, påbegynder og gennemfører en uddannelse. Uddannelsespålægget skal selvfølgelig bruges med omtanke og kan ikke altid stå alene. For at uddannelsespålægget skal fungere optimalt, skal jobcentrene i samarbejde med UU og uddannelsesinstitutioner gennemtænke og kvalificere fastholdelsesindsatsen for de unge. Det har de 7 projekter i puljen gjort, og udviklings- og afprøvningsarbejdet viser, at der skal fokuseres på 4 temaer:

1. Mødet med de unge og afgivelse af uddannelsespålægget
2. Afklaring og valg af uddannelse
3. Søgning og påbegyndelse af uddannelse
4. Gennemførelse af uddannelse

Læringskataloget stiller skarpt på de 4 temaer og den sammenhængende fastholdelsesindsats - fra de unge møder jobcentret og modtager et uddannelsespålæg, til de har gennemført en uddannelse.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har finansieret evalueringen.

Nedenfor kan du se det tværgående læringskatalog. Vil du vide mere om de enkelte projekter, finder du læringspapirer for hvert projekt her


 

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk