Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2013. Virksomhedscentre og ressourceforløb.25-11-2013

For Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører DISCUS i 2013 et pilotprojekt i en række kommuner om brug af virksomhedscentre til borgere, der får bevilget et ressourceforløb – samt til borgere, der er i risiko for at skulle i ressourceforløb.
Pilotprojektet er en forløber for et stort landsdækkende projekt om Virksomhedscentre generation 2, der starter den 1. januar 2014, og hvor DISCUS varetager den overordnede projektstyring for AMS og de fire beskæftigelsesregioner.
Der er netop udarbejdet et notat (Notat 2 fra pilotforsøget), der samler op på såvel erfaringer fra virksomhedssamarbejdet som på de første 72 virksomhedspraktikker i virksomhedscentre generation 2, der er igangsat i de medvirkende kommuner.
I foråret 2013 udkom Notat 1 om opstarten af pilotforsøget i de medvirkende kommuner samt med interviews med de første 10 virksomheder, der har sagt ja til at have et virksomhedscenter generation 2.

se Notat 1 og Notat 2 fra Pilotprojektet

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk