Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2014: Evaluering af High:five 2013 - et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge21-02-2014

High:five har i 2013 haft en samlet bevilling på 13 mio. kr. fra SATS-puljen. DISCUS har gennemført den årlige evaluering af indsatsen i 2013.

High:five har siden 2010 arbejdet med fire målsætninger. I evalueringen for 2013 samles op på årets indsats inden for de fire målsætninger, samt på High:fives samarbejde med Kriminalforsorgen om indsatsen for afsonere:

1. Etablering af job- og uddannelsesmuligheder til målgruppen
2. Holdningsbearbejdning af unge, virksomheder og øvrige parter
3. Udvikling af metoder, værktøjer og formidlingsstrategier
4. Udvikling og etablering af lokale samarbejdsmodeller
5. Partnerskab om målrettet erhvervsrettet opkvalificering i fængslerne.

High:five har i 2013 for første gang haft et mål om at etablere 250 job- eller uddannelsesmatch. Dette mål er indfriet med 258 match. Den højere målsætning skyldes forøgelse af bevilling fra 10 mio. kr. til 13 mio. kr. årligt. Antallet af uddannelsesmatch til de unge er steget kraftigt, evalueringen ser nærmere på dette.
 
Virksomhederne er udgangspunktet for High:fives arbejde.  Evalueringen for 2013 ser på High:fives virksomhedsopsøgende arbejde - hvad gør High:five? Hvorfor siger virksomhederne ja?

Efter evaluering af High:fives langtidseffekter (Rambøll juni 2012) har High:five prioriteret arbejdet med unge afsonere og intensiveret samarbejdet med Kriminalforsorgen - i 2013 bl.a. i form af part-nerskab om målrettet erhvervsrettet opkvalificering i fængslerne. I 2013 har High:five været primus motor i udvikling af et partnerskab med Horserød Statsfængsel og virksomheden FA Stillads om et stilladsforløb for 15 indsatte.

Få overblik over evalueringen af 2013 i SUMMARY (på 3 sider).

Få mere information om High:five på http://highfive.net/

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk