Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Februar 2014: Matchning af ledige og virksomheder21-02-2014

DISCUS har i 2013 gennemført et matchningsprojekt for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Første del af matchningsprojektet var en landsdækkende kortlægning og analyse af jobcentres strategi, organisering, metode og praksis med at matche ledige med virksomheder. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemførte DISCUS workshops i 16 jobcentre i beskæftigelsesregionen, hvor jobcentrets ledelse og medarbejdere fik drøftet og fastlagt en strategi for deres virksomhedssamarbejde.

Hver workshop var tilpasset det enkelte jobcenters udfordringer med virksomhedssamarbejdet. Jobcentrets virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og sagsbehandlere drøftede de konkrete udfordringer med matchning samt kom med forslag til løsninger. I jobcentre, hvor virksomhedskonsulenterne var organiseret i eget team, blev der arbejdet med samarbejde på tværs, og der hvor virksomhedskonsulenterne var placeret i de enkelte borgerteams, blev der arbejdet med fælles faglighed omkring virksomhedssamarbejdet. Efter workshoppen udarbejdede medarbejdere arbejdsgangsbeskrivelser med rolle og ansvar samt guidelines til kvalificering af jobordre ved virksomhedsbesøg og til kvalificering af de lediges CV i jobnet.dk i forbindelse med samtalerne i jobcentret. 

Læringspunkter fra matchningsprojektet er beskrevet i et læringskatalog. I en tilhørende projektrapport er beskrevet konkrete eksempler på matchning samt processer med kvalificering af matchning i de enkelte jobcentre.   

Som del af matchningsprojektet blev der i efteråret 2013 gennemført i alt fire uddannelsesdage for jobcentermedarbejdere om matchning af hhv. jobparate og aktivitetsparate. På uddannelsesdagene arbejdede deltagerne med hhv. kvalificering af jobordre når virksomhedskonsulenten er på virksomhedsbesøg, og med søgemuligheder for udsøgning af ledige i jobnet.dk 

Link til omtale af projektet på beskæftigelsesregionens webside
http://brhovedstadensjaelland.dk/da/Indsatsomraader/Virksomhedskontakt/Matchning.aspx
 
Læringskatalog
Projektrapport
 

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk