Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Januar 2014: Udvikling af kommunernes indsats i ressourceforløb19-02-2014

I efteråret og vinteren 2013-14 har DISCUS har gennemført to initiativer for Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvis formål var at understøtte kommunernes brug af rehabiliteringsplanen og understøtte de koordinerende sagsbehandlere i ressourceforløb.

Initiativerne har rummet tre elementer: 1) en analyse af 9 kommuners foreløbige erfaringer med brug af rehabiliteringsplanen samt erfaringer med den koordinerende sagsbehandlers opgaver og rolle i ressourceforløb, 2) udvikling og afholdelse af workshops over hele landet med deltagelse af i alt 450 ledere, faglige konsulenter, koordinerende sagsbehandlere fra 70 jobcentre om den koordinerende sagsbehandlers rolle og opgaver, samt 3) udarbejdelse af opsamlende notater til styrelsen om brug af rehabiliteringsplanen og om koordinerende sagsbehandling. Desuden har DISCUS afholdt skræddersyede workshops i en række enkeltkommuner for de koordinerende sagsbehandlere, REHAB-taemet o.a., tilpasset den enkelte kommunes ønsker til input til videre udvikling af rehabiliteringsindsatsen.

Vil du vide mere om initiativerne, eller høre om muligheder for input til rehabiliteringsarbejdet i jeres kommune, kan du kontakte Anne-Birte Kylling på 2043 3909 eller på ab@discus.dk.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk